|

Fang Cao

 • Packaging Design
  CaoFang
  Jiangsu Fine Arts Publishing House 1998
  ISBN 7-5344-0976-4/J·977
 • Face graphics
  CaoFang/XiaoLei
  Jiangsu Fine Arts Publishing Housee 2002
  ISBN 7-5344-1408-3/J·1405
 • Visual Communication Design
  CaoFang
  Publisher: Jiangsu Fine Arts Publishing House 2002
  ISBN 978-7-5344-1312-4
 • Modernist design
  CaoFang/WuLieYan
  Jiangsu Fine Arts Publishing House 2001
  ISBN 7-5344-1208-0/J·1205
 • Packaging Design Practice
  CaoFang/WuLieYan
  Jiangsu Fine Arts Publishing House 2005
  ISBN 7-5344-1973-5/J·1842
 • Text Art and Design
  CaoFang
  Higher Education Press 2009
  ISBN 978-7-04-026236-0
 • Principles of Visual Communication Design
  CaoFang
  Jiangsu Fine Arts Publishing Hous 2005
  ISBN 7-5344-1906-9/J·1805
 • Modern Chinese Art and Design
  CaoFang
  Jiangsu Fine Arts Publishing Hous 2000
  ISBN 7-5344-1028-2/J·1029
 • Modern foreign language art and design
  CaoFang
  Jiangsu Fine Arts Publishing Hous 2001
  ISBN 7-5344-1028-2/J·1270
 • Chinese art of contemporary design home
  CaoFang
  Anhui Fine Arts Publishing House 2001
  ISBN 7-5398-0871-3/J·871
 • Visual Schema
  CaoFang/ QiaoShuang
  Jiangsu Fine Arts Publishing Hous 2008
  ISBN 978-7-5344-2223-2

Fang Cao (1956-)
Nanjing
www.caofang.com

Arts Institute, Design College P.R.O.C.
#74 Beijing West Road 
Nanjing
210013
China

T +86 25 8331 3173
F +86 25 8349 8527
E caofang56@yahoo.com.cn